EEN NIEUWE VERANDERAANPAK VOOR ORGANISATIES IN PROBLEMEN

Nieuw managementdenken

De meeste organisaties in problemen vertrouwen nog steeds op top-down ingrijpen. De top bedenkt een plan, eventueel samen met een adviesbureau, deelt dat met het middelmanagement dat het mag gaan uitvoeren, en probeert vervolgens met stoom en heet kokend water de verandering door de organisatie door te duwen. Met als resultaat dat er veel weerstand wordt gewekt en weinig vooruitgang wordt geboekt.

Deze aanpak vergeet dat organisaties voor alles sociale instituties zijn, die primair worden geregeerd door emoties en menselijke behoeften. Wanneer na een crisis wordt vergeten dat zelfvertrouwen, onderlinge relaties en trots op de organisatie weer moeten worden opgebouwd, verergert de problemen in plaats van dat zij worden opgelost. Nieuw managementdenken gaat uit van de onderstromen binnen organisaties, kijkt hoe die beïnvloed kunnen worden en bouwt daarop de gewenste veranderaanpak.

Het vliegwiel voor herstel

Op basis van uitgebreid onderzoek naar succesvolle en onsuccesvolle pogingen om organisaties in de problemen weer te laten herrijzen uit hun as, is het vliegwiel voor herstel ontwikkeld. Dit vliegwiel behandelt alle domeinen die relevant zijn bij het systematisch veranderen van organisaties: de communicatie, de agenda, de actoren, de aanpak, het perspectief en het leiderschap. Alleen wanneer deze intelligent op elkaar zijn afgestemd, in balans met de omstandigheden en de emotionele behoeften binnen de organisatie, is terugkeer naar de top haalbaar.

Leiderschap

Om leiding te geven aan duurzaam herstel is holistisch leiderschap nodig. Deze combineert sterk mensgericht leiderschap met taakgericht leiderschap. De holistische leider weet dat de echte kennis binnen een organisatie zich op de werkvloer bevindt en weet hoe die aan te boren. Bijvoorbeeld door mensen ambitieuze taken te geven en zelf de problemen te laten oplossen. Die snapt dat teamwerk de sleutel is voor het verwerken van emoties en voor het herstel van het onderlinge vertrouwen.

Een leider die durft het eigen oordeel uit te stellen en het lot van de organisatie in handen te leggen van de mensen die het eigenlijke werk doen. Maar die ook duidelijk is over ambities en doelstellingen, mensen aan afspraken weet te houden en de druk op de ketel weet te zetten. En tussen deze harde en zachte competenties moeiteloos weet te schakelen.

Wat voor soort leider bent u?

Taakgericht leiderschapHolistisch leiderschap
Starten vanuit de oplossingStarten vanuit de vraagstelling
Handelen vanuit het wetenHandelen vanuit het onderzoeken
Oplossingen communicerenLuisteren naar zorgen
Eigen ideeën vooropstellenOpenstaan voor andermans ideeën
Stem geven aan gelijkgestemdenAlle geluiden mogen er zijn
Kortste weg tussen A en B is een rechteVallen en opstaan, souplesse behouden
Emoties afdoen als irrationeelEmoties erkennen en insluiten

Terug aan de top

“Van Iperen has made a heroic effort to suggest to people in crisis situations how they can make a difference”, Manfred F.R. Kets de Vries, Distinguised Professor, INSEAD

“Een indrukwekkende studie, met daarin een trefzekere analyse van het herstelproces bij het ministerie van Justitie en Veiligheid”, Siebe Riedstra, voormalig SG Justitie en Veiligheid

“Een zeer relevante bijdrage aan het vakgebied rond distressed organisaties”, Jeroen Princen, curator Imtech/partner DVDW Advocaten

“Verplichte literatuur voor (top-) managers, adviseurs en onderzoekers die zich bezighouden met organisaties in problemen”, Jo Caris, emeritus-hoogleraar TIAS Business School

Voor Terug aan de top is onderzoek gedaan naar herstelcasussen in binnen- en buitenland en naar de meest actuele literatuur op het front van crisisherstel en organisatiepsychologie. Dit heeft geleid tot een veranderaanpak waarin het herstel van de bedrijfsvoering en van het sociaalpsychologische systeem van de organisatie hand in hand gaan.

Voor het verschijnen van ‘Terug aan de top’ werd Theo voor BNR Nieuwsradio geïnterviewd door Nina van den Dungen en Donatello Piras. Luister hier het interview terug.

In de Middag

BNR Nieuwsradio

Theo van Iperen

Theo van Iperen (1965) is sinds 1994 organisatieadviseur en heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het doorvoeren van complexe organisatieveranderingen. In 2009 publiceerde hij het prijswinnende boek Fuseren is topsport, dat gaat over het vormgeven van fusie- en integratieprocessen en als standaardwerk geldt. In Terug aan de top richt hij zich op de aanpak van organisaties in problemen. Beide thema’s komen veelvuldig terug in zijn adviespraktijk. Sinds 2000 voert hij deze vanuit zijn eigen adviesbureau Giotto management consultants.

Van Iperen is opgeleid als econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als organisatiekundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan INSEAD Business School. Hij is als promovendus verbonden aan het Amsterdam Business Research Institute van de Vrije Universiteit Amsterdam.

“Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk weet Van Iperen organisaties te revitaliseren na een crisis. Met zijn aanpak zorgt hij ervoor dat medewerkers weer gezien worden en zich gerespecteerd voelen. Dit gebeurt door open en transparant te zijn en medewerkers actief te betrekken bij het tot stand brengen van het herstel. Daardoor ontstaat er nieuwe energie en het zelfvertrouwen om gezamenlijk de problemen aan te pakken.”

Marja Weijers, ziekenhuisbestuurder

Begeleiding

Een doordachte aanpak voor het herstel van organisaties, waarbij rekenschap wordt gegeven aan de emotionele impact van de problemen, verhoogt de kans op een terugkeer aan de top enorm. Giotto heeft sinds 2000 vele organisaties bijgestaan bij hun weg terug naar de top. Met professionele procesbegeleiding, waarin een robuust proces en de menselijke maat hand in hand gaan. Een grotere kans op succes krijgt u niet.

Telefoonnummer
071 519 1200

Email
info@giotto.nl